9900_jacke1.jpg

Trainingsjacke von Levan Kobiashvili.

9900_jacke2.jpg